İLK YARDIM DENEME TESTİ 4


1. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının yaralıya müdahale ederken yapması yanlış olan davranışlardandır?2. Hayat kurtarma zinciri ile ilgili hangisi yanlıştır?

 

3. İlkyardımın ABC ’ sindeki B harfi neyi ifade eder?

4. İlkyardımda “Koruma” ne anlam taşır?


5. İlkyardımda “Bildirme” ne anlam taşır?


6. İlkyardımda “Kurtarma” ne anlam taşır?

 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?
8. Erişkin bir insanda dakikadaki normal nabız sayısı kaçtır?


9. Böbrekler vücudu oluşturan sistemlerden hangisine ait bir organdır?


10- Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemini oluşturan organlardan birisidir?

                                                                                                    

                                                                                                         

                                                                                                                                                    
                                                                                                 
                                                                                                                       Sonucunuz