İLK YARDIM DENEME TESTİ 3


1. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın tanımıdır?2. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın temel uygulamalarıdır?

 

3. Hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarındandır?

4. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından birisi değildir?


5. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcıda bulunması gereken özelliklerden değildir?


6. Hastanın en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak amacıyla hangi telefon numarası aranmalıdır?

 

 

7. 112’nin aranması sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
8. 112 arandığında adres tarif edilirken nelere dikkat edilmelidir?


9. 112 aranırken yapılması yanlış olan davranış hangisidir?


10- İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?

                                                                                                    

                                                                                                         

                                                                                                                                                    
                                                                                                 
                                                                                                                       Sonucunuz