Ehliyet İçin Sağlık Raporu Alma

                                                       

Yeni uygulamaya göre ehliyet almak için gerekli sağlık raporu konusunda Sağlık Bakanlığı genel bir düzenlemeye gitmiş, hangi sağlık kurumlarının ve hangi hekimlerin ehliyet için sağlık raporu verebileceği şekilde düzenlemiştir.
Bunlar sırası ile:
Bakanlığa ve üniversitelere bağlı sağlık tesislerinden
Özel hastaneler
Aile sağlığı merkezlerinden (Aile hekimlerinizden)
Özel tıp merkezleri
Özel poliklinik
Özel muayenehanelerden

Aile Hekiminden Sağlık Raporu Alma

Aile hekiminizden ehliyet almak için gerekli sağlık raporunu alabilmeniz için ilk olarak MHRS sistemine www.mhrs.gov.tr adresi üzerinden girip aile hekiminizden randevu almalısınız.
Aile hekimliğinden sağlık raporu almak için herhangi bir ücret ödemezsiniz. Aile hekiminiz başvurunuzu değerlendirerek bir üst sağlık kuruluşuna sevk etme hakkına sahiptir. Bazı aile hekimliklerinde rapor için gerekli bölümler olmadığından sevk verilmektedir. Örn. Psikiyatri veya göz muayenesi gibi.

Ehliyet yenileme işleminden sonra M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F ehliyete sahip olanlar 10 yılda ehliyetini yenilemek zorundadır. Bu yüzden 10 yıl sonra tekrardan sağlık raporu almak zorundadırlar.
C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve G ehliyeti olanlar 5 yılda bir değiştirecektirler.