TRAFİK DENEME TESTİ 6


1 Aşağıdakilerden hangisi asli kusur değildir ?
2-İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan alana ne denir ?

3-Aşağıdakilerden hangisi yol çizgi şekillerinden biri değildir?

 

4-Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri almış olarak araç kullannalara hangi cezalar verilir ?


5-Romorklu taşıtlar romorksuz taşıtlara göre ne kadar hızlı gitmelidir ?


6-Otomobillerin otoyollardaki azami hızı kaç km dir?

7-Aşağıdakilerden hangisi hızın azaltılmasını gerektiren yollardan biri değildir?

8 Araçlarında hız ölçen cihazlar bulunduran kişilere hangi cezalar uygulanır ?

9-Öndeki aracın geçilmesi hangi durumlarda yasak değildir?

 

10-Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücü kurslarI açmak için sertifika vermekle görevlidir?

 

  

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                         

                                                                                                                                                    
                                                                                                 
                                                                                                                       Sonucunuz