TRAFİK DENEME TESTİ 3


1-Aşağıdakilerden hangisi taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur ?
2-Aşağıdakilerden hangisi özel Araçları Gereksiz Kullanmanın Zararlarından biri değildir ?

 

3-Aşağıdaki araçların hangisinde takoğraf bulunması zorunludur ?

 

4-Aşağıdaki motorlu araçların hangisinde ilk yardım çantası bulunması zorunlu değildir?


5-Mali sorumluluk sigortasının geçerlilik süresi ne kadardır ?


6-Aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?

 

7-Aşağıdaki araçların hangisi, zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırmazsa trafiğe çıkmasına izin verilmez ?

 

8-Geçici trafik belgelerinden hangisi, Aynı il sınırları için 24 saat şehirler arası yollar için en çok 6 günlük olarak verilir ?


9-Geçici trafik belgesinin süresi en fazla kaç gündür ?


 

10- Aşağıdakilerden hangisi asli ksuurlardan biri değildir ?

  

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                         

                                                                                                                                                    
                                                                                                 
                                                                                                                       Sonucunuz