TRAFİK DENEME TESTİ 1


1-Aşağıdakilerden hangisi trafik mevzuatını düzenleyen kanundur ?2-Aşağıdakilerden hangisi emniyet genel müdürlüğünün görev ve yetkilerinden biri değildir ?

3-Araçların tescil işlerini yapan,belge ve plakalarını veren kurum hangisidir ?

4-Araçların ağırlık kontrollerini yapar,eksik görülenler hakkında suç ve ceza tutanağı düzenleyen kurum hangisidir ?


5- Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu'nun kaç günde bir toplanır?


6-Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açan ve özel sürücü kursu açılmasına izin veren kurum hangisidir ?

7- Aşağıdakilerden hangisi açık ve kapalı park yerleri,alt ve üst geçitleri yapar,yaptırır,işletir veya işletmesine izin verir ?
8-Aşağıdakilerden hangisi karayolunun tanımıdır ?


9-Yayaların,hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve haraketlerine ne denir?


10-Trafikte duraklama halinde azami bekleme süresi ne kadardır ?

                                                                                                     

                                                                                                         

                                                                                                                                                    
                                                                                                 
                                                                                                                       Sonucunuz