EHLİYET İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Ehliyet almaya giderken yanınızda katiyen unutulmaması gereken evrakların listesi aşağıdaki gibidir.

1-Trafik tescil şubesine giderken yanınızda sürücü kursundan alacağınız dosyanız ile diğer gerekli belgeler(Dosyadaki evrakların tam ve doğru olduğunu kursta kontrol ettiriniz) muhakkak unutulmadan alınmalıdır.
2-Bankadan yada Maliyeden harç bedelinin ödendiğine dair ödeme makbuzun yanınızda olduğunu unutmayınız.
3-Nüfus cüzdanı
4-Kan grubu kartı
5-4 Adet vesikalık fotoğraf (4.5 x 6 cm)
6-Kart bedeli (şubeye ödenecek 119 TL)
7-Sağlık raporu (Geçerlilik süresi 1 sene)